Thông tin chung
Giới thiệu: Học viện Báo chí và Tuyên truyền Hà nội Học viện Báo chí và tuyên truyền là trường đại học trọng điểm của quốc gia tại Việt Nam. Trường nằm trên địa bàn Hà Nội và có duy nhất một cơ sở tại Hà Nội. Với nhiệm vụ đào tạo cho xã hội một nguồn nhân lực chất l
Mã trường: HBT
Địa chỉ: 36 Đường Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: +84-(0)4-833 0963
Ngày thành lập: Ngày 16 tháng 1 năm 1962
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Quy mô: gần 400 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!