Thông tin chung
Mã trường: DBG
Địa chỉ: Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại: 0204 3874 604
Ngày thành lập: Ngày 20 tháng 1 năm 2011
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
Website: bafu.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Nông lâm Bắc Giang - Bac Gian... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước