Thông tin chung
Mã trường: DBD
Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Số điện thoại: 0274 7303 399
Ngày thành lập: Ngày 29 tháng 5 năm 2006
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm
Quy mô: hơn 2600 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!