Thông tin chung
Mã trường: GD02
Địa chỉ: Thị trấn Bần Yên Nhân- Huyện Mỹ Hào- Tỉnh Hưng Yên
Số điện thoại: (0321)3.943 916
Ngày thành lập: Ngày 19 tháng 6 năm 2006
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 2000 sinh viên
Website: bkih.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên - HungYen... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước