Thông tin chung
Mã trường: CM3
Địa chỉ: Số 182, Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 08.38359959
Ngày thành lập: Ngày 25 tháng 9 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 200 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng sư phạm trung ương thành phố... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước