Thông tin chung
Mã trường: C21
Địa chỉ: Số 42, Đường Nguyễn Thị Duệ, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương
Số điện thoại: 02203890219
Ngày thành lập: năm 1960
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 2000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Hải Dương - (CDHD) đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước