Thông tin chung
Mã trường: C05
Địa chỉ: Tổ 16 – Phường Nguyễn Trãi – TP. Hà Giang – Tỉnh Hà Giang
Số điện thoại: 0219.3863.110
Ngày thành lập: năm 1969
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 2000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Sư phạm Hà Giang - (CDSPHG) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Hà Giang năm 2018 3 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục mầm non C00, Toán-sinh-văn; Văn-Toán-Sử; Văn-Toán-Địa 16.5
2 51140202 Giáo dục tiểu học Toán-sinh-văn; Toán-Sinh-Địa; Văn-Toán-Sử; Văn-Toán-Địa 16.5
Cao đẳng Sư phạm Hà Giang - (CDSPHG) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Hà Giang năm 2015 3 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non M00 12
2 51140202 Giáo dục Tiểu học C01; B03; C03; C04 12
3 51140209 Sư phạm Toán A00 12
4 51140219 Sư phạm Địa lý C03; C04; C01; C02 12
5 51140217 Sư phạm Ngữ văn C00 12
Cao đẳng Sư phạm Hà Giang - (CDSPHG) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Hà Giang năm 2013 3 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục Mầm non M 20.5
2 51140202 Giáo dục Tiểu học A 12
3 51140202 Giáo dục Tiểu học C 18
4 51140209 Sư phạm Toán học A 10
5 51140211 Sư phạm Vật lí A 10
6 51140213 Sư phạm Sinh học B 11.5
7 51140218 Sư phạm Lịch sử C 16