Thông tin chung
Mã trường: C25
Địa chỉ: 813 - Trường Chinh - Tp Nam Định
Số điện thoại: 02283 648351
Ngày thành lập: năm 1960
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 2000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Sư phạm Nam Định - (CDSPND) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Nam Định năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140209 Sư phạm toán học (tin học) D01 15 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm
2 51140217 Sư phạm ngữ văn (văn - GDCD) D01 15 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm
3 51140231 Sư phạm tiếng anh D01 15 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm
4 51140202 Giáo dục tiểu học D01 15 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm
5 51140201 Giáo dục mầm non M00 15 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm
6 51140206 Giáo dục thể chất T00 15 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm
7 51140221 Sư phạm âm nhạc N00 15 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm
8 51140222 Sư phạm mỹ thuật H00 15 Điểm trúng tuyển đợt 2: 15 điểm
Cao đẳng Sư phạm Nam Định - (CDSPND) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Nam Định năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140209 Sư phạm Toán học (Toán – Tin) A00; A01 0
2 51140217 Sư phạm Ngữ văn (Văn – Địa) C04 0
3 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 0
4 51140221 Sư phạm Âm nhạc N00 0
5 51140222 Sư phạm Mĩ thuật H00 0
6 51140202 Giáo dục tiểu học D01 0
7 51140206 Giáo dục thể chất T00 0
8 51140201 Giáo dục Mầm non M00 0
9 51140212 Sư phạm Hóa học (Hóa – Sinh) B00 0
Cao đẳng Sư phạm Nam Định - (CDSPND) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Nam Định năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140209 Sư phạm Toán học (Toán – Lý) A 13.5
2 51140202 Giáo dục Tiểu học A 17.5
3 51140213 Sư phạm Sinh học (Sinh- KTNN) B 13.5
4 51140217 Sư phạm Ngữ văn (Văn – Sử) C 13
5 51140202 Giáo dục Tiểu học C 15.5
6 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 17.33 Tiếng Anh nhân hệ số 2
7 51140202 Giáo dục Tiểu học D1 16.5
8 51140222 Sư phạm Mĩ thuật H 10
9 51140201 Giáo dục Mầm non M 15
10 51140221 Sư phạm Âm nhạc N 10
11 51140206 Giáo dục Thể chất T 10
Cao đẳng Sư phạm Nam Định - (CDSPND) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Nam Định năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140209 Sư phạm Toán học (Toán – Tin) A 12
2 51140202 Giáo dục Tiểu học A 11.5
3 51140212 Sư phạm Hoá học (Hoá - Sinh) B 11
4 51140217 Sư phạm Ngữ văn (Văn – Công tác Đội) C 12
5 51140202 Giáo dục Tiểu học C 11
6 51140231 Sư phạm tiếng Anh D1 16 Tiếng anh nhân hệ số 2
7 51140202 Giáo dục Tiểu học D1 16
8 51140222 Sư phạm Mĩ thuật H 10
9 51140201 Giáo dục Mầm non M 12
10 51140221 Sư phạm Âm nhạc N 10
11 51140206 Giáo dục Thể chất T 10
Cao đẳng Sư phạm Nam Định - (CDSPND) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Nam Định năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140209 Sư phạm Toán học A 14.5
2 51140213 Sư phạm Sinh học B 14
3 51140217 Sư phạm Ngữ văn C 15
4 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 14
5 51140202 Giáo dục Tiểu học D1 14
6 51140201 Giáo dục Mầm non M 10
7 51140221 Sư phạm Âm nhạc N 10
8 51140206 Giáo dục thể chất T 10