Thông tin chung
Mã trường: C12
Địa chỉ: Đường Quang Trung, Phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại: 0280 3846 106
Ngày thành lập: năm 1968
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên - (CDSPTN) đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước