Thông tin chung
Mã trường: DCA
Địa chỉ: 2A Bạch Đằng, Phường Minh Khai, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại: 0221 3515 587
Ngày thành lập: Ngày 8 tháng 6 năm 2006
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Thủ tướng Chính phủ
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Chu Văn An - Chuvanan Univers... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước