Thông tin chung
Mã trường: YDN
Địa chỉ: 99 Hùng Vương, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236 3835 380
Ngày thành lập: 1963
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ y tế
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học kĩ thuật Y dược Đà nẵng - Da ... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước