Thông tin chung
Mã trường: DDK
Địa chỉ: 54, Nguyễn Lương Bằng, TP. Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236) 3 733591
Ngày thành lập: Năm 1975
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 sinh viên
Website: dut.udn.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!