Thông tin chung
Giới thiệu: Trường ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội là ngôi trường công lập có uy tín tại Việt Nam. Đây là một môi trường đào tạo vô cùng hiện đại với chất lượng giảng dạy cao chuyên ngành tài chính ngân hàng. Học viên theo học hoàn toàn được hưởng rất nhiều đặc quyền m
Mã trường: FBU
Địa chỉ: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.
Số điện thoại: 024. 3793 1340
Ngày thành lập: 2010
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội - ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; C04; D01 15.5
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 15.5
3 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C04; D01 15.5
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15.5
5 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 15.5
6 7340302 Kiểm toán A00; A01; C04; D01 15.5
7 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C04; D01 15.5
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C04; D01 15.5
Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội - ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A00; A01; C04; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)
3 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C04; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)
5 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)
6 7340302 Kiểm toán A00; A01; C04; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)
7 7380107 Luật kinh tế A00; A01; C04; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)
8 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C04; D01 15.5 Xét học bạ 18 điểm trở lên (toán 6 điểm trở lên)
Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội - ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C04; D01 0
2 7340302 Kiểm toán A00; A01; C04; D01 15
3 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; C04; D01 15
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 15
5 7340301 Kế toán A00; A01; C04; D01 15
6 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C04; D01 15
Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội - ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01; C04 0
2 7340301 Kế toán A00; A01; D01; C04 0
3 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01; C04 0
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; C04 0
5 7340121 Kinh doanh thương mại A00; A01; D01; C04 0
Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội - ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340201 Tài chính - Ngân hàng A1, D1 17.5 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A 13
3 7340301 Kế toán A1, D1 17.5 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
4 7340301 Kế toán A 13
5 7340302 Kiểm toán A1, D1 17.5 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
6 7340302 Kiểm toán A 13
7 7340101 Quản trị kinh doanh A1, D1 17.5 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
8 7340101 Quản trị kinh doanh A 13
9 C340201 Tài chính - Ngân hàng A1, D1 13.5 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
10 C340201 Tài chính - Ngân hàng A 10
11 C340301 Kế toán A1, D1 13.5 Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2
12 C340301 Kế toán A 10
Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội - ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340201 Tài chính – Ngân hàng A,A1 13
2 7340201 Tài chính – Ngân hàng D1 13.5
3 7340301 Kế toán A,A1 13
4 7340301 Kế toán D1 13.5
5 7340302 Kiểm toán A,A1 13
6 7340302 Kiểm toán D1 13.5
7 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
8 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
9 C340301 Kế toán A,A1 10 Cao đẳng
10 C340301 Kế toán D1 10 Cao đẳng
11 C340201 Tài chính – Ngân hàng A,A1 10 Cao đẳng
12 C340201 Tài chính – Ngân hàng D1 10 Cao đẳng
Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội - ... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính ngân hàng Hà Nội năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn ngành D1 13.5 KV3-HSPT (Hệ đại học)
2 Toàn ngành A,A1 13 KV3-HSPT (Hệ đại học)