Thông tin chung
Mã trường: C33
Địa chỉ: Số 123, đường Nguyễn Huệ, Thành phố Huế
Số điện thoại: (0.234) 38 283 28
Ngày thành lập: năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!