Thông tin chung
Mã trường: NVS
Địa chỉ: 112 Nguyễn Du st, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (84 28) 38 225 841
Ngày thành lập: Ngày 12 tháng 4 năm 1956
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Học viện Âm nhạc
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh - Con... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước