Thông tin chung
Mã trường: QSX
Địa chỉ: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Số điện thoại: (84 - 28) 38293828
Ngày thành lập: Ngày 1 tháng 3 năm 1957
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đ... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước