Thông tin chung
Mã trường: CES
Địa chỉ: 20 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long B, Quận 9
Số điện thoại: (+848) 37313631
Ngày thành lập: Ngày 20 tháng 10 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Công Thương
Quy mô: 247 giảng viên
Website: hitu.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!