Thông tin chung
Mã trường: DHS
Địa chỉ: 34 Lê Lợi - Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Số điện thoại: 0234 3822 132
Ngày thành lập: Ngày 27 tháng 10 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Sư phạm Đại học Huế - HUE UNI... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước