Thông tin chung
Mã trường: C22
Địa chỉ: Phường An Tảo - TP. Hưng Yên
Số điện thoại: (+84) 0221 386 2297
Ngày thành lập:
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 2000 giảng viên và sinh viên
Website: hyce.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên - (HYCE) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140209 Sư phạm Toán học A01; C01 0
2 51140212 Sư phạm Hóa học C02; B03 0
3 51140213 Sư phạm Sinh học C02; B03 0
4 51140217 Sư phạm Ngữ văn C03; C04 0
5 51140202 Giáo dục Tiểu học D01;C01 0
6 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D01 0
7 51140201 Giáo dục Mầm non M00 0
8 51140221 Sư phạm Âm nhạc M00 0
9 51140222 Sư phạm Mĩ thuật M00 0
10 51140206 Giáo dục Thể chất T00 0
11 51480201 Công nghệ thông tin D01 0
12 51220201 Tiếng Anh D01 0
13 51220113 Việt Nam học D01 0
14 51220342 Quản lí văn hóa D01 0
15 51340406 quản trị văn phòng D01 0
16 51760101 công tác xã hội D01 0
Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên - (HYCE) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140209 Sư phạm Toán học A, A1 10
2 51140202 Giáo dục Tiểu học A,A1 20
3 51140212 Sư phạm Hóa học B 26
4 51140213 Sư phạm Sinh học B 25
5 51140217 Sư phạm Ngữ văn C 10
6 51140202 Giáo dục Tiểu học C 18
7 51140202 Giáo dục Tiểu học D1 17
8 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 10
9 51140201 Giáo dục Mầm non M 14
Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên - (HYCE) đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140209 Sư phạm Toán học A 10
2 51140212 Sư phạm Hóa học B 11
3 51140217 Sư phạm Ngữ văn C 11
4 51140221 Sư phạm Âm nhạc N 10
5 51140206 Giáo dục Thể chất T 10
6 51140202 Giáo dục Tiểu học A1,D1 15
7 51140231 Sư phạm tiếng Anh D1 10
8 51140201 Giáo dục Mầm non M 16
9 51140222 Sư phạm Mĩ thuật H 10