Thông tin chung
Giới thiệu: Học viện Hậu cần là học viện quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhà trường mang trong mình nhiệm vụ đào tạo sĩ quan và nhân viên ngành hậu cần cho Quân đội Nhân dân Việt Nam với sứ mệnh cao cả vì đất nước, vì dân tộc, được cống hiến.
Mã trường: HEH
Địa chỉ: phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội
Số điện thoại: 69698855
Ngày thành lập: ngày 23 tháng 7 năm 1974
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng
Quy mô: 5000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Học Viện Hậu cần - Military Acedemy O... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Hậu cần năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860218 Thí sinh Nam miền Bắc A00, A01 21.9 Thí sinh mức 21,90 điểm:Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,40. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 7,00.
2 7860218 Thí sinh Nam miền Nam A00, A01 19.65 Thí sinh mức 19,65 điểm: Điểm môn Toán ≥ 6,60.
Học Viện Hậu cần - Military Acedemy O... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Hậu cần năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860218 Hậu cần quân sự (thí sinh nam miền Bắc) A00, A01 26.25 Thí sinh mức 26,25 điểm: Điểm môn Toán ≥ 8,80.
2 7860218 Hậu cần quân sự (thí sinh nam miền Nam) A00, A01 24.25 Thí sinh mức 24,25 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán ≥ 7,20. Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý ≥ 8,25.
Học Viện Hậu cần - Military Acedemy O... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Hậu cần năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860226 Hậu cần quân sự miền Nam A01 18
2 7860226 Hậu cần quân sự miền Nam A00 23.5
3 7860226 Hậu cần quân sự miền Bắc A01 18.25
4 7860226 Hậu cần quân sự miền Bắc A00 26.25
Học Viện Hậu cần - Military Acedemy O... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Hậu cần năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860226 Hậu cần quân sự Toán, Vật lí, Hoá học 25
Học Viện Hậu cần - Military Acedemy O... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Hậu cần năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn ngành A 23.5 Thí sinh Nam
Học Viện Hậu cần - Military Acedemy O... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Hậu cần năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7860226 Hậu cần quân sự A 23.5
Học Viện Hậu cần - Military Acedemy O... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Hậu cần năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Toàn trường A 19
Học Viện Hậu cần - Military Acedemy O... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Hậu cần năm 2011 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Điểm chuẩn vào trường A 19
Học Viện Hậu cần - Military Acedemy O... đã đăng Điểm chuẩn Học Viện Hậu cần năm 2010 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn trường A 18.5