Thông tin chung
Mã trường: KQH
Địa chỉ: 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Số điện thoại: 069.515200
Ngày thành lập: 8 tháng 8 năm 1966
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 18000 giảng viên và sinh viên
Website: mta.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!