Thông tin chung
Mã trường: DPC
Địa chỉ: 09 Nguyễn Gia Thiều, P. Điện Ngọc, TX. Điện Bàn, Quảng Nam
Số điện thoại: (0235) 3 757 959
Ngày thành lập: Ngày 6 tháng 8 năm 2007
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Thủ tướng Chính phủ
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Phan Châu Trinh - Phan Chu Tr... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước