Thông tin chung
Mã trường: BVS
Địa chỉ: 11 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: (028) 38.295.258
Ngày thành lập: Ngày 11 tháng 7 năm 1997
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Thông tin và Truyền thông.
Quy mô: 45.000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!