Thông tin chung
Mã trường: HGH
Địa chỉ: xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội
Số điện thoại: (069) 591 115
Ngày thành lập: ngày 21 tháng 9 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Sĩ quan phòng hóa - (SQPH) đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước