Thông tin chung
Mã trường: TGH
Địa chỉ: Xã Kim Long - Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc
Số điện thoại: 0211 353 9021
Ngày thành lập: Năm 1998
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!