Thông tin chung
Mã trường: C58
Địa chỉ: Số 139 Tỉnh lộ 934, ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, H.Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Số điện thoại: 0299.3852 597
Ngày thành lập: Ngày 26 tháng 4 năm 2001
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 1630 giảng viên và sinh viên
Website: stttc.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng - Soc Tran... đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giáo dục mầm non M00 0 Xét theo học bạ: 16.75 điểm
2 51140210 Sư phạm tin học A00, A01, A02 0 Xét theo học bạ: 16.5 điểm
3 51140231 Sư phạm tiếng anh D01, D14, D15, D84 0 Xét theo học bạ: 16 điểm
Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng - Soc Tran... đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140202 Giáo dục Tiểu học A 19
2 51480202 Tin học ứng dụng A 10.5
3 51140202 Giáo dục Tiểu học C 16
4 51220201 Tiếng Anh D1 10
5 51140201 Giáo dục Mầm non M 23
Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng - Soc Tran... đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51480202 Tin học ứng dụng (Ngoài sư phạm) A 10
2 51140202 Giáo dục Tiểu học A,C 17.5
3 51220201 Tiếng Anh  (Ngoài sư phạm) D1 10
4 51140231 Sư phạm Tiếng Anh D1 13
5 51140201 Giáo dục Mầm non M 20.5
6 51140221 Sư phạm Âm nhạc N 17
Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng - Soc Tran... đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140202 Giáo dục Tiểu học C 18
2 51140202 Giáo dục Tiểu học A 15.5
3 51480201 Tin học ứng dụng A 10
4 51140201 Giáo dục Mầm non M 20
5 51220201 Tiếng Anh D1 10.5
6 51140221 Sư phạm Tiếng Anh D1 14.5
Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng - Soc Tran... đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng năm 2010 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 1 SP Toán Lý A 17.5
2 3 SP Giáo dục tiểu học A 14.5
3 6 SP Tin - Vật lý A 11.5
4 10 Tin học A 10.5 Ngoài sư phạm
5 2 Sp Văn - Sử C 16
6 3 Giáo dục tiểu học C 14.5
7 4 Sp Anh - Văn D1 13.5
8 11 Anh Văn D1 10.5 Ngoài sư phạm
9 5 Giáo dục mầm non M 13.5