Thông tin chung
Mã trường: DTN
Địa chỉ: Đường Mỏ Bạch, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Số điện thoại: 02806.275 999
Ngày thành lập: Năm 1970
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 sinh viên
Website: tuaf.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!