Thông tin chung
Mã trường: DTS
Địa chỉ: Số 20 – Lương Ngọc Quyến – TP Thái Nguyên – Thái Nguyên.
Số điện thoại: 0280.3653559
Ngày thành lập: Ngày 31 tháng 10 năm 1966
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 2000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên -... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước