Thông tin chung
Mã trường: DDS
Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: (+84)-236-3.841.323
Ngày thành lập: Tháng 12 năm 1975
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: UBND tỉnh Đà Nẵng
Quy mô: 3000 sinh viên
Website: ued.udn.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng - The... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước