Thông tin chung
Mã trường: DKQ
Địa chỉ: Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
Số điện thoại: (055) 3 845 578
Ngày thành lập: Ngày 28 tháng 6 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ tài chính
Quy mô: 203 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Tài chính - Kế toán - Univers... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước