Thông tin chung
Mã trường: DFA
Địa chỉ: Trưng Trắc - Văn Lâm - Hưng Yên
Số điện thoại: 02213.590.449
Ngày thành lập: 1965
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ tài chính
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Tài chính - quản trị kinh doa... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - quản trị kinh doanh năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00; A01, C04, D01 14
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C04; D01 14
3 7340201 Tài chính – Ngân hàng C01; A00; C02, D01 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; C03, D01 14
5 7340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 14
6 7340302 Kiểm toán A00, A01, C01, D01 14
7 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00, A01, D01, D11 14
Đại học Tài chính - quản trị kinh doa... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - quản trị kinh doanh năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101 Kinh tế A00, A01, C04, D01 0
2 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15.5
3 7340120 Kinh doanh quốc tế A00, A01, D01, D07 0
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng C02 0
5 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D01 15.5
6 7340301 Kế toán C03 0
7 7340301 Kế toán A00; A01; D01 15.5
8 7340302 Kiểm toán A00; A01; C01; D01 15.5
9 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 15.5
Đại học Tài chính - quản trị kinh doa... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - quản trị kinh doanh năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; C01; D01 15
2 7340302 Kiểm toán A00; A01; C01; D01 15
3 7340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 15
4 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 15
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; C01; D01 15
Đại học Tài chính - quản trị kinh doa... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - quản trị kinh doanh năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị kinh doanh A; A1; D 15
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng A; A1; D 15
3 7340301 Kế toán A; A1; D 15
4 7340302 Kiêm toán A; A1; D 15
5 7340405 Hệ thống thông tin quản lí A; A1; D 15
6 + Hệ liên thông chỉnh quy các ngành đào tạo đại học nêu trên A; A1; D 15
Đại học Tài chính - quản trị kinh doa... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - quản trị kinh doanh năm 2014 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340201 Tài chính – Ngân hàng  A,A1,D1 13
2 7340301 Kế toán A,A1,D1 14
3 7340302 Kiểm toán. A,A1,D1 13
4 7340101 Quản trị kinh doanh  A,A1,D1 13
5 7340405 Hệ thống thông tin quản lý  A,A1,D1 13
Đại học Tài chính - quản trị kinh doa... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - quản trị kinh doanh năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340201 Tài chính - Ngân hàng A,A1 13
2 7340201 Tài chính - Ngân hàng D1 13.5
3 7340301 Kế toán A,A1 13
4 7340301 Kế toán D1 13.5
5 7340302 Kiểm toán A,A1 13
6 7340302 Kiểm toán D1 13.5
7 7340101 Quản trị kinh doanh A,A1 13
8 7340101 Quản trị kinh doanh D1 13.5
9 7340405 Hệ thống thông tin quản Lí A,A1 13
10 7340405 Hệ thống thông tin quản Lí D1 13.5
Đại học Tài chính - quản trị kinh doa... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - quản trị kinh doanh năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 Tài chính - Ngân hàng A,D1 13.5 Các thí sinh đăng ký dự thi ngành Tài chính ngân hàng nhưng không trúng tuyển vào ngành đã đăng ký; có điểm thi Khối A: 13.0 điểm, Khối D1: 13.0 điểm được Nhà trường gọi vào học ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Thẩm định giá và kinh doanh bất động
2 Kế toán A,D1 13.5 Các thí sinh đăng ký dự thi ngành Kế toán nhưng không trúng tuyển vào ngành đã đăng ký; có điểm thi Khối A: 13.0 điểm, Khối D1: 13.0 điểm được Nhà trường gọi vào học ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học kế toán.
3 Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý A,D1 13
Đại học Tài chính - quản trị kinh doa... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Tài chính - quản trị kinh doanh năm 2011 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Kế toán A,D1 13.5 Các thí sinh đăng ký dự thi ngành Kế toán nhưng không trúng tuyển vào ngành đã đăng ký; có điểm thi Khối A: 13.0 điểm, Khối D1: 13.0 điểm được Nhà trường gọi vào học ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học kế toán.
2 0 Quản trị kinh doanh, Hệ thống thông tin quản lý A.D1 13
3 0 Tài chính - Ngân hàng A.D1 13.5 Các thí sinh đăng ký dự thi ngành Tài chính ngân hàng nhưng không trúng tuyển vào ngành đã đăng ký; có điểm thi Khối A: 13.0 điểm, Khối D1: 13.0 điểm được Nhà trường gọi vào học ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Thẩm định giá và kinh doanh bất động