Thông tin chung
Mã trường: DDF
Địa chỉ: 131 Lương Nhữ Hộc, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236.3699324
Ngày thành lập: Ngày 26 tháng 8 năm 2002
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 sinh viên
Website: ufl.udn.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng - D... đã đăng Tin tuyển sinh 2 năm trước