Thông tin chung
Mã trường: DKT
Địa chỉ: Khu Đô thị phía Nam, Thành phố Hải Dương (Liên Hồng - Gia Lộc - Hải Dương)
Số điện thoại: 0220.3710.919 - 0220.3866.258
Ngày thành lập: Ngày 26 tháng 7 năm 2011
Trực thuộc: Công lập
Loại hình:
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Hải Dương - University of Hai... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước