Thông tin chung
Mã trường: STS
Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: 0283.8556300
Ngày thành lập: Ngày 24 tháng 3 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học sư phạm thể dục thể thao thàn... đã đăng Điểm chuẩn Đại học sư phạm thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140206 Giáo dục Thể chất T00, T02 19.8 Điểm chuẩn học bạ: 23.5
2 51140206 Giáo dục Thể chất T00, T02 17.5 Điểm chuẩn học bạ: 18.45
Đại học sư phạm thể dục thể thao thàn... đã đăng Điểm chuẩn Đại học sư phạm thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140206 Giáo dục Thể chất. 0 9.75
2 7140206 Giáo dục Thể chất 0 15
Đại học sư phạm thể dục thể thao thàn... đã đăng Điểm chuẩn Đại học sư phạm thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140206 Giáo dục thể chất ( Học sinh PT) T 20
2 7140206 Giáo dục thể chất ( Nhóm 2 ) T 19
3 7140206 Giáo dục thể chất ( Nhóm 1 ) T 18
Đại học sư phạm thể dục thể thao thàn... đã đăng Điểm chuẩn Đại học sư phạm thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 0 Toàn trường T 17.5 Đã nhân hệ số