Thông tin chung
Mã trường: STS
Địa chỉ: 639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: 0283.8556300
Ngày thành lập: Ngày 24 tháng 3 năm 1976
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!