Thông tin chung
Mã trường: TDB
Địa chỉ: Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại: +84-(0241). 831 609
Ngày thành lập: Ngày 25 tháng 10 năm 1977
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh - B... đã đăng Phương án tuyển sinh 2019 Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh 2 năm trước
Phương án tuyển sinh 2019 Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
Ký hiệu trường: TDB Website: www.upes1.edu.vn Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ – Phường TrangHạ - Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh Điện thoại: 02222.217.221 - 0989088845 - Fax: 02223.832.550 ...