Thông tin chung
Mã trường: SKH
Địa chỉ: Dân Tiến, Huyện Khoái Châu, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại: +84.0321.3742076
Ngày thành lập: Ngày 6 tháng 01 năm 2003
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ giáo dục và đào tạo
Quy mô: 437 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học sư phạm kĩ thuật Hưng Yên - H... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước