Thông tin chung
Mã trường: DVB
Địa chỉ: Đường 1B- Phường Đồng Bẩm- Thành phố Thái Nguyên
Số điện thoại: 0208 3755 878
Ngày thành lập: ngày 5 tháng 8 năm 2011
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình:
Quy mô: 195 giảng viên và 2500 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Việt Bắc - Viet Bac Universit... đã đăng [CHÍNH THỨC] Đại học Việt Bắc công bố thông tin tuyển sinh 2019 2 năm trước
[CHÍNH THỨC] Đại học Việt Bắc công bố thông tin tuyển sinh 2019
2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT, trung học bổ túc hoặc tương đương 2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước; ưu tiên tuyển sinh các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc 2.3. Phương thức tuyển s...