Thông tin chung
Mã trường: DVB
Địa chỉ: Đường 1B- Phường Đồng Bẩm- Thành phố Thái Nguyên
Số điện thoại: 0208 3755 878
Ngày thành lập: ngày 5 tháng 8 năm 2011
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình:
Quy mô: 195 giảng viên và 2500 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!