Thông tin chung
Mã trường: CDD2904
Địa chỉ: 35 Phùng Chí Kiên - Hưng Lộc - Thành phố Vinh - Nghệ An
Số điện thoại: 02383.565.882
Ngày thành lập: năm 1967
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
Website: vhna.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An -... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước