Thông tin chung
Mã trường: ZNH
Địa chỉ: 101 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
Số điện thoại: 046 2663068
Ngày thành lập: ngày 23 tháng 9 năm 1955
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 2000 giảng viên và sinh viên
Website: vnq.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140221 Sư phạm Âm nhạc N01 22 Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 11,10, điểm chuyên môn >=7
2 7210203 Sáng tác âm nhạc N05 17.25 Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 14, điểm chuyên môn >=7
3 7210205 Thanh nhạc N02 17.55 Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 14,05, điểm chuyên môn >=9
4 7210207 Biểu diễn nhạc cụ phương tây N04 15.25 Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 13,25, điểm chuyên môn >=8,5
5 7210243 Biên đạo múa N03 22 Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 17,5, điểm chuyên môn >=9
6 7229042 Quản lý văn hoá N01 23 Tổng điểm thi 2 môn năng khiếu 12,6, điểm chuyên môn >=7
7 7320101 Báo chí C00 24
Đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội năm 2017 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140221 Sư phạm Âm nhạc N01 24 điểm thi 2 môn năng khiếu > 13.75
2 7210203 Sáng tác âm nhạc N05 15.75 điểm thi 2 môn năng khiếu > 8.00
3 7210205 Thanh nhạc N02 20.25 điểm thi 2 môn năng khiếu > 16.50
4 7210207 Biểu diễn nhạc cụ phương tây N04 16.75 điểm thi 2 môn năng khiếu > 11.75
5 7210243 Biên đạo múa N03 23 Điểm mỗi môn thi của thí sinh phải > 5.00
6 7229042 Quản lý văn hoá N01 23.25 điểm thi 2 môn năng khiếu > 15.00
7 7320101 Báo chí C00 25.25
Đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội năm 2016 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7320101 Báo chí ( đào tạo dân sự- đại học 4 năm) C00 22.5
2 7220342 Quản lý văn hóa (đào tạo dân sự- liên thông từ trình độ cao đẳng) N01 19.3
3 7220342 Quản lý văn hóa (Đào tạo dân sự- đại học 4 năm) N01 17
4 7220342 Quản lý văn hóa (Đào tạo quân đội- liên thông từ trung cấp) N01 20.5
5 7210244 Huấn luyện múa (đào tạo dân sự- liên thông từ trình độ cao đẳng) N05 19.3
6 7210244 Huấn luyện múa ( đào tạo dân sự- đại học 4 năm) N05 15.75
7 7210243 Biên đạo múa ( đào tạo dân sự) N04 19
8 7210227 Đạo diễn sân khấu S00 0
9 7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Đào tạo dân sự- liên thông từ cao đẳng) N07 19.3
10 7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống ( Đào tạo dân sự- đại học 4 năm) N07 20.5
11 7210207 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (Đào tạo dân sự- liên thông từ cao đẳng) N06 19.3
12 7210207 Biểu diễn nhạc cụ phương tây ( Đào tạo dân sự- đại học 4 năm) N06 17.5
13 7210207 Biểu diễn nhạc cụ phương tây ( Đào tạo quân đội- liên thông từ trung cấp) N06 20.5
14 7210205 Thanh nhạc (Đào tạo dân sự- liên thông từ cao đẳng) N03 19.3
15 7210205 Thanh Nhạc (Đào tạo dân sự- đại học đào tạo 4 năm) N03 16.7
16 7210205 Thanh nhạc (Đào tạo quân đội- liên thông trung cấp) N03 20.5
17 7210204 Chỉ huy âm nhạc N09 0
18 7210203 Sáng tác âm nhạc (Đào tạo dân sự- đại học đào tạo 4 năm) N08 19.25
19 7140221 Sư phạm Âm nhạc (Đào tạo dân sự- đại học đào tạo 4 năm) N02 15
Đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720301 Y tế công cộng B00 0
2 7720399 Xét nghiệm Y học dự phòng B00 0
Đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội năm 2013 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220342 Ngành Quản lý văn hoá R 14.5
2 7320101 Ngành Báo chí C 18.5
3 7140221 Ngành Sư phạm âm nhạc N 17.5
4 7140222 Ngành Sư phạm Mỹ thuật H 23
5 7210205 Thanh nhạc N 17.5
6 7210207 Biểu diễn nhạc cụ phương Tây N 17
7 7210210 Biểu diễn  nhạc cụ truyền thống N 20
8 7210203 Sáng tác âm nhạc N 17
9 7210243 Biên đạo múa N 21
10 7210244 Huấn luyện múa N 20.5
Đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội năm 2012 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7320101 Báo chí C 16
2 7220342 Quản lý văn hóa R 21
3 7210210 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống N 29
Đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội... đã đăng Điểm chuẩn Đại học Văn hóa - nghệ thuật quân đội năm 2011 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 ĐH Sư phạm âm nhạc C 25 chuyên môn (hệ số 2) 14.5
2 ĐH Sư phạm mỹ thuật C 20 chuyên môn (tổng 2 môn) 14.0
3 ĐH Quản lý văn hóa C 21 chuyên môn (hệ số 2) 12.0
4 ĐH Nghệ thuật chuyên nghiệp-Thanh nhạc C 28.5 huyên môn (hệ số 2) 17.0
5 ĐH Nghệ thuật chuyên nghiệp-Biên đạo múa C 21 chuyên môn (tổng 2 môn) 18.25
6 ĐH Nghệ thuật chuyên nghiệp-Huấn luyện múa C 20.5 chuyên môn (tổng 2 môn) 16.75
7 ĐH Nghệ thuật chuyên nghiệp-Biểu diễn nhạc cụ phương tây C 28 chuyên môn (hệ số 2) 16.0
8 ĐH Nghệ thuật chuyên nghiệp-Biểu diễn nhạc cụ truyền thống C 29.5 chuyên môn (hệ số 2) 18.5
9 ĐH Nghệ thuật chuyên nghiệp-Sáng tác âm nhạc C 27.5 chuyên môn (hệ số 2) 17.0
10 ĐH Nghệ thuật chuyên nghiệp-Chỉ huy dàn nhạc C 27.5 chuyên môn (hệ số 2) 17.0
11 Cao đẳng diễn viên múa C 16 chuyên môn (tổng 2 môn) 14.0
12 Cao đẳng thư viện - Hệ quân sự C 13