Thông tin chung
Mã trường: ZNH
Địa chỉ: 101 Nguyễn Chí Thanh - Phường Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
Số điện thoại: 046 2663068
Ngày thành lập: ngày 23 tháng 9 năm 1955
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Quốc Phòng VN
Quy mô: 2000 giảng viên và sinh viên
Website: vnq.edu.vn
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!