Thông tin chung
Mã trường: QHS
Địa chỉ: 144 Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 024.73017123
Ngày thành lập: năm 1999
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 4000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Giáo dục Đại học quốc gia Hà ... đã đăng Tin tuyển sinh 2 năm trước