Thông tin chung
Mã trường: HVN
Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0024.62617586
Ngày thành lập: Ngày 12 tháng 10 năm 1956
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục
Quy mô: 40000 sinh viên và 800 giảng viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Vietn... đã đăng Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Thông tin tuyển sinh cần biết 2019 2 năm trước
Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Thông tin tuyển sinh cần biết 2019
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 5.996, gồm 44 ngành, 76 chuyên ngành đào tạo TT Mã ngành Ngành Chuyên ngành Tổ hợp I Các chương trình đào tạo quốc tế (dạy và học bằng tiếng Anh) 1 7620110T Crop Science (Khoa học cây trồng tiên t...