Thông tin chung
Mã trường: DBD
Địa chỉ: 3, Đường số Khu Dân cư Đông Bắc, Cà Mau,, Số 6, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau
Số điện thoại: 0290 3997 777
Ngày thành lập: Ngày 29 tháng 5 năm 2006
Trực thuộc: Dân lập
Loại hình: Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Bình Dương - phân hiệu Cà Mau... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước