Thông tin chung
Mã trường: DKB
Địa chỉ: 530 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại: (0274) 3 822 847 - 3 870 795 - 3 721 254
Ngày thành lập: Ngày 21 tháng 09 năm 2010
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Thủ tướng Chính phủ
Quy mô:
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Đại học Kinh tế kĩ thuật Bình Dương -... đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước