Thông tin chung
Mã trường: C18
Địa chỉ: Km5, Xã Quế Nham – Huyện Tân Yên – Tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại: (0204) 3854 230
Ngày thành lập: ngày 06 tháng 01 năm 1960
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang - () đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước