Thông tin chung
Mã trường: C18
Địa chỉ: Km5, Xã Quế Nham – Huyện Tân Yên – Tỉnh Bắc Giang
Số điện thoại: (0204) 3854 230
Ngày thành lập: ngày 06 tháng 01 năm 1960
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang - () đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang năm 2018 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140201 Giảo dục Mầm non M01;M09 15 Điểm chuẩn bổ sung đợt 1
2 51140210 Sư phạm Tin học A00; A01; D01; A15 0 Điểm chuẩn học bạ: 15
3 51140211 Sư phạm Vật lý A00; A01; A02;C01 0 Điểm chuẩn học bạ: 15
4 51140218 Sư phạm Lịch sử C01;C03;C12;D14 0 Điểm chuẩn học bạ: 15
Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang - () đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang năm 2015 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 51140209 SP Toán A00; A01; A02; C01 12
2 51140210 SP Tin học A00; A01; D01 12
3 51140211 SP Vật lý A00; A01; A02; C01 12
4 51140212 SP Hoá học A00; D07; C02; B00 12
5 51140217 SP Ngữ văn C00; D14; C03; C07 12
6 51140218 SP Lịch sử C00; D14; C03; C12 12
7 51140231 SP Tiếng Anh D01 12
8 51140202 GD Tiểu học A00; D01; A01; C00 15
9 51320202 KH Thư viện D01; C00 12
10 51340301 Kế toán A00; C01; D01 12
11 51340406 QTVP C00; D01 12
12 51510504 CNTB trường học A00; B00; A04; D01 12
Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang - () đã đăng Điểm chuẩn Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang năm 2011 2 năm trước
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 1  Sư phạm Toán học A 10
2 2  Sư phạm Tin học A 12
3 4 Giáo dục Tiểu học A 13
4 14 Công nghệ thiết bị trường học A. B 10
5 7 Tin học ứng dụng A. D1 -> D4 10
6 8  Quản trị kinh doanh A. D1 -> D4 10
7 9 Kế toán A. D1 -> D4 10
8 4 Giáo dục Tiểu học C 17
9 10 Quản trị văn phòng C. D1 -> D4 11
10 11 Thư kí văn phòng C. D1 -> D4 10
11 13 Khoa học thư viện C. D1 -> D4 10
12 16 Quản lí văn hoá C. D1 -> D4 10
13 2  Sư phạm Tin học D1 11
14 3  Sư phạm Tiếng Anh D1 10
15 12 Tiếng Anh D1 10
16 5 Giáo dục Mầm non M 10
17 6 Giáo dục Thể chất T 10