Thông tin chung
Mã trường: ANH
Địa chỉ: 125 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Số điện thoại: (84-4) 38544414
Ngày thành lập: Ngày 25 tháng 6 năm 1946
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Công An
Quy mô: hơn 15000 giảng viên và sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?
Học Viện An ninh nhân dân - (C500) đã đăng Tin tuyển sinh 5 năm trước