Thông tin chung
Mã trường: C52
Địa chỉ: 689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
Số điện thoại: (0254) 3826644
Ngày thành lập: Năm 1975
Trực thuộc: Công lập
Loại hình: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy mô: 3000 sinh viên
BẠN SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÀY?

Ở đây vẫn còn trống

Khi có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật tới bạn!